Als je iets ingrijpens hebt meegemaakt wat je leven ontwricht en als je zoekt naar de betekenis en naar jouw manier hiermee om te gaan, praat je over herstel.
Het herstelproces is een uniek en persoonlijk proces dat voor iedereen anders verloopt. Bureau Herstel biedt handvatten, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, om te ondersteunen in het (her)vinden van de eigen kracht en mogelijkheden om zo de regie over je leven terug te krijgen of te houden.

Bureau Herstel volgt de richtlijnen van het RIVM. Meer informatie vind je op de website van Mediant.

 

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van je eigen herstelervaring anderen te ondersteunen in hun herstel. Ervaringsdeskundigen zetten de algemene ervaringskennis in voor hulpverlening en stigmabestrijding.

Bij herstelondersteunende zorg gaat het om het ondersteunen van herstel van identiteit, van gezondheid, van dagelijks functioneren en van rolfunctioneren in de maatschappij.

Familie-ervaringsdeskundigen hebben zelf een familielid of naaste met psychische klachten.

Herstel is de eigen regie over een volwaardig leven terugkrijgen.

Soms lukt het je even niet om helder na te denken. Of kun je niet aan andere mensen duidelijk maken wat je voelt of bedoelt. Dat kan tot vervelende situaties leiden. Op zulke momenten kun je de hulpkaart goed gebruiken. www.hulpkaarttwente.nl