Als je iets ingrijpens hebt meegemaakt wat je leven ontwricht en als je zoekt naar de betekenis en naar jouw manier hiermee om te gaan, praat je over herstel.
Het herstelproces is een uniek en persoonlijk proces dat voor iedereen anders verloopt. Bureau Herstel biedt handvatten, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, om te ondersteunen in het (her)vinden van de eigen kracht en mogelijkheden om zo de regie over je leven terug te krijgen of te houden.

Om iedereen op de hoogte te houden met wat er speelt binnen Bureau Herstel hebben wij een nieuwsblog aangemaakt. Hieronder kun je nieuwsberichten terug lezen.

Bureau Herstel volgt de richtlijnen van het RIVM. Meer informatie vind je op de website van Mediant.

Inloop


Trefpunt Bureau Herstel te Enschede is geopend op:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 - 13.30 uur.
Woensdag van 12:00 - 13:30 uur.
(uitgezonderd feestdagen)

Bij Bureau Herstel kun je diverse herstelgerichte cursussen volgen. Voor meer informatie klik op onderstaande link om de folder van de diverse cursussen in te zien. Aanmelden voor een cursus kan via bureauherstel@mediant.nl.

Bij herstelondersteunende zorg gaat het om het ondersteunen van herstel van identiteit, van gezondheid, van dagelijks functioneren en van rolfunctioneren in de maatschappij.

Soms lukt het je even niet om helder na te denken. Of kun je niet aan andere mensen duidelijk maken wat je voelt of bedoelt. Dat kan tot vervelende situaties leiden. Op zulke momenten kun je de hulpkaart goed gebruiken. www.hulpkaarttwente.nl