Sociale kaart en verdere informatie


In Twente zijn veel initiatieven die uitgaan van eigen kracht en regie.
Hieronder tref je een overzicht van deze initiatieven.

Als er geen contactgegevens vermeld staan of als je meer informatie wenst, kunt je altijd contact opnemen met Bureau Herstel. De ervaringsdeskundige medewerkers kunnen je verder helpen.

Lotgenotengroepen
Iets Drinken; een netwerkborrel voor en door normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme; www.ietsdrinken.nl
Lotgenotencontact Anoiksis regio Twente; voor en door mensen met een gevoeligheid voor psychosen uit heel Twente; www.anoiksis.nl
InTact Herstel en Zelfhulp voor verslaafden en hun naasten; www.intactzelfhulp.nl 


Overig
Herstelpunt: Ervaringsdeskundigen leveren peer-to-peer support gericht op participatie in de maatschappij ‘Het is een springplank naar buiten’; www.wopit.nl 

Ixta Noa: Zorgorganisatie die 100% werkt vanuit ervaringsdeskundigheid, bestaande uit een klein team medewerkers en vele vrijwilligers; zie www.ixtanoa.nl 

Stichting AsocialeKaart: Belangenorganisatie voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme; zie www.asocialekaart.nl 

Veerkr8ig: Verhalen en ervaringsdeskundige ondersteuning bij verlies en rouw; zie www.veerkr8ig.nl.

Zelfregie team in Borne Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, naasten van kwetsbare personen.