Cursussen

Volg een training bij Bureau Herstel

 Cursussen/trainingen in Twente:

Herstellen doe je zelf
Digitaal Herstelverhaal
Gesprek met ervaringswerker
Photovoice
Signaleringsplan
Verbondenheid

Crisiskaart/Hulpkaart,
Lifechart, Autipas
Werken met WRAP ( In ontwikkeling )
Herstelwerkgroepen

Spellen (anti stigma)